Blog

księgowy

Od czego są zależne ceny usług księgowych?

Prowadzenie księgowości jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jednak nie zawsze jest możliwe zatrudnienie na etat księgowego, który zadba o rozliczenia. Wtedy warto skorzystać z usług biura księgowego. Ich jest uzależniony od zakresu świadczonych usług, a także skali działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Inaczej rozliczane będą jednoosobowe firmy, spółki cywilne oraz spółki akcyjne.

Czytaj więcej...

optymalizacja

Co warto wiedzieć o optymalizacji podatkowej?

Płacenie podatków zwykle budzi irytację. Zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy są zobowiązani do tego, by regularnie przekazywać świadczenia na rzecz państwa. Wielu z nich jednak stara się robić wszystko, by obniżyć wysokość świadczeń i tym samym nie obciążać swojego budżetu. Pojęciem, które definiuje tego rodzaju działania wśród przedsiębiorców, jest optymalizacja podatkowa. Optymalizacja podatkowa, choć kontrowersyjna, jest w pełni legalna. Jej celem jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych na tyle, na ile pozwala prawo bądź też całkowite ich usunięcie. Jakie działania podejmuje się w ramach optymalizacji podatkowej? W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym dokładnie polega to zjawisko.

Czytaj więcej...

rachunki

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Zależnie od sposobu rozliczania się przewidzianego prawem dla poszczególnych podatników, wymaga się od nich konkretnych sposobów ewidencjonowania wszelkiej aktywności rachunkowej czy też finansowej: dokumentowania dochodów i nie tylko, prowadzenia księgowości. Prowadzenie księgowości w formie ewidencji przychodów przewidziana jest dla osób rozliczających się ryczałtem. Przepisy wskazują, kto do nich należy i w jaki sposób powinien prowadzić dokumentację przychodów. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej...

księga przychodów

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Każda firma, bez względu na rodzaj branży i ilość zatrudnianych pracowników, zobowiązana jest do prowadzenia księgowości. Podstawowe znaczenie ma forma prawna przedsiębiorstwa. W głównej mierze to od niej zależy, w jaki sposób musi być gromadzona i ewidencjonowana dokumentacja. Dowiedz się, jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, żeby korzystać z KPiR.

Czytaj więcej...

ewidencja przychodu

Kto i na jakich warunkach może prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodu to system dokumentacji pozwalający na tworzenie uporządkowanego rejestru przychodów i dokonywania na nim rachunków księgowych. Do prowadzenia ewidencji przychodów zobowiązani są podatnicy rozliczający się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dokument stanowi zestawienie pozycji będących przychodami, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...