Cennik

OFERTA STAŁA:

 • Księga handlowa ( pełna księgowość) od 1500 zł
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 300 zł
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 200 zł
 • Obsługa kadrowa i płacowa zleceniobiorców od 50 zł
 • Obsługa PPK już od 200 zł (umowa stała) + za każdego pracownika 10 zł
 • Doradztwo podatkowe za godzinę 200 zł

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

 

USŁUGI DODATKOWE, DODATKOWO PŁATNE - ceny ustalane indywidualnie

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowców
 • Sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • Wystawianie faktur w imieniu klienta
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Czynny żal
 • Przeliczanie faktur w walucie obcej i obliczanie różnic kursowych
 • Analizy bankowe i bilanse do celów kredytowych
 • Pisma procesowe, windykacyjne i zażalenia
 • Korekty wynikające z winy klienta