Co warto wiedzieć o optymalizacji podatkowej?

Płacenie podatków zwykle budzi irytację. Zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy są zobowiązani do tego, by regularnie przekazywać świadczenia na rzecz państwa. Wielu z nich jednak stara się robić wszystko, by obniżyć wysokość świadczeń i tym samym nie obciążać swojego budżetu. Pojęciem, które definiuje tego rodzaju działania wśród przedsiębiorców, jest optymalizacja podatkowa. Optymalizacja podatkowa, choć kontrowersyjna, jest w pełni legalna. Jej celem jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych na tyle, na ile pozwala prawo bądź też całkowite ich usunięcie. Jakie działania podejmuje się w ramach optymalizacji podatkowej? W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym dokładnie polega to zjawisko.

 

Jakie działania obejmuje optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa to podejmowanie działań w ramach obowiązującego prawa, które przyniosą realne korzyści przedsiębiorcom. Wśród takich działań wymienić można wszystkie te, które dotyczą planowania oraz oszczędzania podatkowego. Przykładem optymalizacji podatkowej jest np.:

  • prowadzenie działalności w formie spółki osobowej, a nie kapitałowej, co pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania,
  • możliwość wybrania dla siebie jak najkorzystniejszego opodatkowania np. podatku liniowego czy ryczałtu,
  • restrukturyzacja i łączenie spółek.
  • tworzenie spółek europejskich,
  • tworzenie podatkowych grup kapitałowych,
  • korzystanie z wszelkich ulg i zwolnień podatkowych.

Warto przy tym pamiętać, że optymalizacja podatkowa musi być odpowiednio dopasowana do specyfiki i rodzaju działalności. Tym samym nie mogą jej przeprowadzić osoby, które nie orientują się w obowiązujących przepisach. Legalna optymalizacja wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, dlatego też przedsiębiorcy, chcąc zmniejszyć wysokość obciążeń podatkowych, korzystają z usług sprawdzonego biura rachunkowego. Specjaliści nie tylko kompleksowo zajmą się prowadzeniem księgowości, ale także przedstawią przedsiębiorcom plan działania w zakresie optymalizacji podatkowej, który okaże się najkorzystniejszy dla ich biznesu i realnie wpłynie na oszczędności.