Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Każda firma, bez względu na rodzaj branży i ilość zatrudnianych pracowników, zobowiązana jest do prowadzenia księgowości. Podstawowe znaczenie ma forma prawna przedsiębiorstwa. W głównej mierze to od niej zależy, w jaki sposób musi być gromadzona i ewidencjonowana dokumentacja. Dowiedz się, jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, żeby korzystać z KPiR.

Podstawowe informacje o KPiR

KPiR, czyli księga przychodów i rozchodów, to uproszczona forma prowadzenia księgowości. Zapisywane są w niej wszelkie zdarzenia gospodarcze w danym okresie. Przedsiębiorca ma obowiązek odnotowania przychodów i ponoszonych kosztów. KPiR może być prowadzona w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Prowadzenie księgowości najlepiej zlecić specjalistom z biura rachunkowego. Księgowi znają aktualne przepisy i rozporządzenia, zadbają również o porządek w dokumentacji.

W Kancelarii Doradztwa Podatkowego Bilans Plus zajmujemy się również doradztwem podatkowym, sporządzaniem deklaracji podatkowych i prowadzeniem pełnej księgowości. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w dziedzinie księgowości, zapraszamy do naszej siedziby w Szczecinie.

Kto może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Istnieje kilka warunków, które należy spełnić, aby móc ewidencjonować dokumenty księgowe w KPiR. Według aktualnych informacji zawartych w rządowym serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest możliwe, jeśli mamy do czynienia z:

  • jednoosobową działalnością gospodarczą,
  • spółką cywilną osób fizycznych,
  • spółką jawną osób fizycznych,
  • spółką partnerską,
  • spółką cywilną osób fizyczną i przedsiębiorstwem w spadku.

 

Dodatkowo przedsiębiorca musi rozliczać podatek na zasadach ogólnych (stawki 17% i 32%) lub rozliczać podatek liniowo według stawki 19%. Ostatni wymóg dotyczy maksymalnej wysokości dochodów. Aby prowadzić księgowość w ramach KPiR, działalność gospodarcza lub spółka nie mogą przekroczyć dochodu netto 2 miliony euro w roku poprzednim. W 2021 roku limit wynosił dokładnie 9 030 600 złotych.