Kto i na jakich warunkach może prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodu to system dokumentacji pozwalający na tworzenie uporządkowanego rejestru przychodów i dokonywania na nim rachunków księgowych. Do prowadzenia ewidencji przychodów zobowiązani są podatnicy rozliczający się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dokument stanowi zestawienie pozycji będących przychodami, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dla kogo?

Z rozliczania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać podmioty gospodarcze, których dochód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 2 milionów euro – jest to wysokość limitu na rok 2021. Do wspomnianej grupy podatników należą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz takie, które otrzymały spadek w formie przedsiębiorstwa, a także przedstawiciele wolnych zawodów niezatrudniający pracowników oraz spółki jawne i cywilne mające osoby fizyczne jako wspólników.

Wybranie ryczałtu jako formy rozliczenia podatku nie jest możliwe w przypadku prowadzenia doradztwa księgowego, apteki lub kantoru, handlu akcesoriami i częściami samochodowymi, udzielania pożyczek pod zastaw, a także uprawiania wolnych zawodów. Wyjątkiem są natomiast lekarze, weterynarze, pielęgniarki, stomatolodzy oraz korepetytorzy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Sposób prowadzenia ewidencji

Dokumentacja pozwalająca na rejestrowanie przychodów może być prowadzona samodzielnie lub przez biuro doradztwa podatkowego, a podjęcie decyzji o oddelegowaniu obowiązku do firmy zewnętrznej i podpisanie z nią umowy zobowiązuje podatnika do poinformowania o fakcie urząd skarbowy. Przepisy prawa podatkowego nie określają sposobu sporządzania ewidencji przychodów – może być ona przygotowywana odręcznie, w formie papierowej lub elektronicznej z użyciem programów przeznaczonych do tego celu. Wzór tabeli umożliwiającej prowadzenie ewidencji określony został w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Finansów.